Στοιχεία σταθμού ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00165
Εταιρεία: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.90
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΡΟΥΧΑ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 397Α/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.142Α/3023/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00165) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 11,9 MW, στη θέση «Ακρωτήριο Αγ. Ιωάννη», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου, του Δήμου Αγ. Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΟΔ6ΙΔΞ-ΑΤΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/10/2016