Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00173
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.20
Θέση/Δήμος: ΤΣΙΛΙΚΟΚΑ / ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 430/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 258/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.591/3802/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00173) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Τσιλικόκα», της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 258/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.591/3802/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00173) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Τσιλικόκα», της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016
Ανανέωση - τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που καθορίστηκαν με τις αρ.5853/443/15-7-97, 2214/329/22-6-99 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως αυτές ανανεώθηκαν με τις αρ.1090/23-6-05 και αρ.6019/16-10-06 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ'' στη θέση «Τσιλικόκα» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.591/3802/22.10.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00173), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 10,2 MW στη θέση «Τσιλικόκα» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»'.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/03/2011