Στοιχεία σταθμού ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00181
Εταιρεία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.30
Θέση/Δήμος: ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΒΡΑΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών