Στοιχεία σταθμού WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗ 1 ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00182
Εταιρεία: WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗ 1 ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.20
Θέση/Δήμος: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WINDSOLAR ΕΛΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗ 1 ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης της Ανανέωσης της χορηγηθείσας με Α.Π. 14143/ Φ.A.90/26-08-2011, άδειας εγκατάστασης αιολικού Σταθμού ισχύος 11,2 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «WINDSOLAR HELLAS ΡΟΔΟΠΗ 1 Α.Ε.», στη θέση «Τερψιχόρη» του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 01/10/2013
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού Σταθμού ισχύος 11,2 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία « WINDSOLAR HELLAS ΡΟΔΟΠΗ 1 Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Τερψιχόρη» του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/08/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 11,20MW, στη θέση ''Τερψιχόρη', Κοινότητας Κέχρου, Νομού Ροδόπης» της εταιρείας WINDSOLAR HELLAS ΡΟΔΟΠΗ 1 Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/02/2011