Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ -ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00031
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ -ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.60
Θέση/Δήμος: ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΟΡΟΥΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ -ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 172/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.445/3528/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00031) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Παλαιοβουνα», του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016
Υπαγωγή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,6 MW (Υφιστάμενη 0,6 MW) της εταιρείας ''ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.'' στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΕΛΙΚΩΝΟΣ» του Δήμου Κορώνειας στο Ν. Βοιωτίας στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υποκατηγορίας 4 της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 13/04/2011