Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00031
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 172/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.445/3528/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00031) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Παλαιοβουνα», του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΡΦΩΙΔΞ-ΙΛ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016
Υπαγωγή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,6 MW (Υφιστάμενη 0,6 MW) της εταιρείας ''ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.'' στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ ΕΛΙΚΩΝΟΣ» του Δήμου Κορώνειας στο Ν. Βοιωτίας στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υποκατηγορίας 4 της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
ΑΔΑ: 4ΑΓ07ΛΗ-Ζ7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 13/04/2011