Στοιχεία σταθμού ΕΛΛ. ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00186
Εταιρεία: ΕΛΛ. ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΑΝΤΙΡΡΙΟ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛ. ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 617/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ.πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.272/3240/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00186) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 20 MW, στη θέση «Αντίρριο», της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. -ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: Ψ5ΤΚΙΔΞ-ΧΔΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3919/61651/21.06.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τo έργο: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 20 MW αποτελούμενο από 10 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2MW» ως προς την μετατόπιση του Υ/Σ εντός του γηπέδου εγκατάστασης και την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Ε.Ε. σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Α.Ε.Ε., στη θέση Αντίρριο Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
ΑΔΑ: 7Υ2ΧΟΡ1Φ-ΠΜΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/05/2015
Αναβίωση βάσει του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικής ισχύος συνολικής ισχύος 20MW, στη θέση 'Αντίρριο' εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αντιρρίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση αρ. πρωτ. 116302/4492/23-9-2010, (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΟΡ1Φ-Β0Ο
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/05/2014