Στοιχεία σταθμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00188
Εταιρεία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΑΘΥΡΕΜΑ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,3 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στο χείμαρρο «βαθύρεμα» στο Τ.Κ. Λυκόστομου της Δ.Ε. Αριδαίας του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα).
ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ1Υ-Κ7Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/04/2014
Ανανέωση της ισχύος της με Αρ. Πρωτ. 5789/05/25-07-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού της εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Σηφάκης Ενεργειακή Α.Ε.», που θα λειτουργήσει στον χείμαρρο Άσπρη Πέτρα του Δ.Δ. Προμαχώνα του Δήμου Αριδαίας στο Νομό Πέλλας με ισχύ 0,15 MW και αγωγό προσαγωγής μήκους 1200 m (Ομάδα 2 «Υδραυλικά Έργα», Α/Α 15 – κατηγορία ΑΙΙ)
ΑΔΑ: 4ΑΛΘΟΡ1Υ-3Μ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 13/02/2011