Στοιχεία σταθμού EUROWIND SA

Μητρώο PAE: ΑΔ-00191
Εταιρεία: EUROWIND SA
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.85
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΥΡΩΤΗ/ΒΙΓΛΑ/ΚΑΤΑΒΙΑ / ΡΟΔΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EUROWIND SA

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 535/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.338/3396/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00191) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 17,85 MW, στη θέση «Σταυρωτή – Βίγλα - Κατταβιά», της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕUROWIND A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 02/12/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.338/3396/04.12.2001 (ΑΔ-00191) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 17,85MW, στη θέση «Σταυρωτή- Βίγλα- Κατταβιά» της Δημοτικής Ενότητας Νοτίας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Τροποποίηση της υπ'αρ. Δ6/Φ17.338/3396/04.12.2001 (ΑΔ-00191) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,85 ΜW στη θέση «Σταυρωτή-Βίγλα-Κατταβιά» του Δήμου Νότιας Ρόδου της νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρεία «EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Ορθή Επανάληψη)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010