Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00192
Εταιρεία: ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΕΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0032/2023* Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,0 MW, στη θέση ΕΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΕΑΣ, ΝΕΜΕΑΣ και ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, των Δήμων ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, ΝΕΜΕΑΣ και ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΔ-00192) *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.016/3655/04.12.2001 Απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)
ΑΔΑ: ΨΓ61ΙΔΞ-ΚΜ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/03/2023