Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00195
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.10
Θέση/Δήμος: ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 501/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.516/3622/04.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00195) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 5,1 MW, στη θέση «Μουτζούρι», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΕΔΡΙΔΞ-ΜΑΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε. άδειας επέκτασης από 4,5 MW σε 5,1MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Μουτζούρι- Κουπιά» του Δήμου Μονεμβασιάς (πρώην Δήμου Μολάων ) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡ1Φ-Ψ3Σ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 31/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2908/17-10-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3412/3-2-05, 3778/11-10-06, 5487/13-1-2010 & 1844/3-6-2010 όμοιες αποφάσεις για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,5 MW και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,1 MW (6Χ0,85 MW) στην θέση «Μουτζούρι - Κουπιά» του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας και την κατασκευή των συνοδών έργων υποδομής
ΑΔΑ: 4ΙΞ6ΙΑΡ-Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/10/2010