Στοιχεία σταθμού Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00202
Εταιρεία: Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ / ΣΕΡΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 720/2018 για την τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: 6ΚΚΔΙΔΞ-ΙΩΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2018
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3551/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2 MW στη θέση Προβατά, της παλαιάς γέφυρας Στρυμόνα, του Δήμου Σερρών (πρώην Δήμος Καπετάν Μητρουσίου), του Νομού Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α8ΘΙΔΞ-Α21
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2011
Ανανέωση της ισχύος της με Αρ. Πρωτ. 380/06-02-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού της εταιρείας με την επωνυμία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε. », που θα κατασκευαστεί στη θέση παλιά Γέφυρα Στρυμόνα της Εθνικής Οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης με ισχύ 2 MW (Ομάδα 2 «Υδραυλικά Έργα», Α/Α 15 – κατηγορία ΑΙΙ)
ΑΔΑ: 4ΑΛΘΟΡ1Υ-ΓΔ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 13/02/2011