Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00205
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΚΑΣΤΡΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 503/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.376/20768/04.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00205) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 2,7 MW, στη θέση «Καστρί Σκαλοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΘΒΓΙΔΞ-ΞΨΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Αιολικού Πάρκου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ισχύος 2,7 MW, στη θέση Καστρί Σκαλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου.
ΑΔΑ: Β4987ΛΩ-0ΤΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/05/2012