Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00206
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΤΗΓΑΝΙ / ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1109/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.382/20766/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00206) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Τηγάνι», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 09/11/2018
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας «Δ.Ε.H. Ανανεώσιμες Α.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 1,8 ΜW στην θέση «Τηγάνι» του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω αλλαγής τύπου ανεμογεννητριών.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 618/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.382/20766/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00206) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Τηγάνι», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Υπαγωγή σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας « Δ.Ε.H. Ανανεώσιμες Α.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 1,8 ΜW στην θέση «Τηγάνι» του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω τροποποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων του οικίσκου ελέγχου και τροποποίησης του έργου διασύνδεσης με το δίκτυο .
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/09/2014
Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 1,8 ΜW της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο « ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στην θέση «Τηγάνι» του Δήμου Μυκόνου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/05/2011