Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00033
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.28
Θέση/Δήμος: ΡΟΧΙΑΔΕΣ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 848/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2221/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.430/3513/18.06.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00033) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΔΑ: ΨΩΑΓΙΔΞ-ΖΜΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 175/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.430/3513/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00033) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,28 MW, στη θέση «Ροχιάδες», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΧΖΥΙΔΞ-2ΕΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 173/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.425/3508/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00078) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,28 MW, στη θέση «Ροχιάδες-Κεράμου», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ8Ψ5ΙΔΞ-ΠΩΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016