Στοιχεία σταθμού ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00212
Εταιρεία: ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.56
Θέση/Δήμος: ΠΕΛΕΚΑΝΙΑ ΙΟΥ / ΙΗΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΗΡΑΣ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 505/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.347/3416/04.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00212) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,56 MW, στη θέση «Πελεκανια Ιου», της Δημοτικής Ενότητας Ιητών, του Δήμου Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΦΝ4ΙΔΞ-0ΓΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017