Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00213
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.20
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΟΤ. ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 985/2012 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/3314/04.12.2001 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00213) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/12/2012