Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00214
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.60
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΩΜΟ, ΠΟΤ. ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 986/2012 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/3315/04.12.2001 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00214) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΜΒΙΔΞ-ΠΡΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/12/2012