Στοιχεία σταθμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00220
Εταιρεία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΕ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΗΡΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00220 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.204/3120/4.12.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 795/2017 Απόφαση της ΡΑΕ που ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 244/2015 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/2007 Βεβαίωση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΧΕΟΙΔΞ-Ψ5Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/06/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 244/2015 Για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.204/3120/4.12.2001 (ΑΔ-00220) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μάρε Ζήρου», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α».
ΑΔΑ: 67Α4ΙΔΞ-ΔΤ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015