Στοιχεία σταθμού IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00221
Εταιρεία: IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.50
Θέση/Δήμος: ΧΩΝΟΣ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 537/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.231/3162/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00221) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW, στη θέση «Χώνος», των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάνου και Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «IWECO ΧΩΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 02/12/2016