Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00034
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ/ΝΕΜΟΥΡΙΑ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 179/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.446/3529/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00034) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,6 MW, στη θέση «Κομμένος Μύλος-Νεμούρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016