Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00224
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.00
Θέση/Δήμος: ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ / ΑΛΜΥΡΟΥ,ΔΟΜΟΚΟΥ,ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 539/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.091/2919/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00224) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 17 MW, στη θέση «Αλογοράχη», της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας, του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της Δημοτικής Ενότητας Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΓΩΦΙΔΞ-Ρ44
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 02/12/2016
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Αιολικού Πάρκου «ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 17 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., στη θέση “Αλογοράχη” της Τ.Κ. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του ΠΕ.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: 6Ο93ΟΡ10-45Ι
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/03/2016
Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 17 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Αλογοράχη» του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΑΔΑ: ΒΜ4ΕΩΨ7-7ΙΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 31/07/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.091/οικ. 8582/24.04.2007 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00224) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-ΜΩΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014