Στοιχεία σταθμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00228
Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.40
Θέση/Δήμος: ΚΛΗΜΑΤΙΑ / ΖΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ ΕΥΠΕ/131744/28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1407/13.4.2004 & 1063/28.3.2006 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου), που αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα Κληματιάς και Παλιουρής συνολικής ισχύος 14,8 ΜW (7,4 MW έκαστο), στην Τ.Κ Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα του έργου την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..
ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡ1Γ-ΓΦΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/02/2014