Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00229
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.95
Θέση/Δήμος: ΒΟΣΚΕΡΟ / ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 230/2015Για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 (ΑΔ-00229) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5,95 MW, στη θέση «ΒΟΣΚΕΡΟ», των Δημοτικών Ενοτήτων Κρούσωνα και Τυλισού, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΑ 3099/30-06-2005 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης χορήγησης άδειας λειτουργίας για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 5,95 MW, στη θέση 'Βοσκερό' του Δ. Κρουσώνα Ν. Ηρακλείου Κρήτης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΑ 8600/25-11-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και ισχύει, λόγω μεταβολής των στοιχείων της υπ΄ αριθμ. Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 άδειας παραγωγής.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/03/2014
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΑ 3099/30-06-2005 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης χορήγησης άδειας λειτουργίας για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 5,95 MW, στη θέση 'Βοσκερό' του Δ. Κρουσώνα Ν. Ηρακλείου Κρήτης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΑ 8600/25-11-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και ισχύει, λόγω μεταβολής των στοιχείων της υπ΄ αριθμ. Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 άδειας παραγωγής.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/03/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00229) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5,95 ΜW στη θέση «Βοσκερό» της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜBΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Θέμα Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 107688/30.10.2001 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 5,95MW στη θέση ΄΄Βοσκερό΄΄ του Δήμου Μαλεβιζίου, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης » ως προς την χρονική ισχύ της Απόφασης και ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/05/2013
Τροποποίηση της υπ'αρ. 1336/2010 απόφασης Ρ.Α.Ε. με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 18 ΜW ΑΣΠΗΕ – 12 ΜW εγγυημένη, στις θέσεις 'Βοσκερό & Βουκολιά' του Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου, στη νήσο Κρήτη, Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2011