Στοιχεία σταθμού WRE HELLAS S.A

Μητρώο PAE: ΑΔ-00035
Εταιρεία: WRE HELLAS S.A
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WRE HELLAS S.A

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 409/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 187/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.401/3478/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00035) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Λογοθέτη Στουππαίων», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «WRE EΛΛΑΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 7ΘΑΖΙΔΞ-4ΟΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 187/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.401/3478/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00035) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Λογοθέτη Στουππαίων», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «WRE EΛΛΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΠΦΒΙΔΞ-Π37
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016