Στοιχεία σταθμού ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00236
Εταιρεία: ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΤΑΡΤΙΑ/ΤΟΥΡΛΕΣ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.415/3495/27.12.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.415/14731/15.01.2003, και Δ6/Φ17.415/οικ.16794/04.07.2008, αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 17 ΜW στη θέση «Κατάρτια Τούρλες», της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/06/2012