Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00240
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.80
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 605/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.078/2902/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00240) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6,8 MW, στη θέση «Aγιος Αθανάσιος», των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλου και Μεθώνης, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Περίληψη δεύτερης (2η) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασης ΑΠ 83151/1549/24-3-2009 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ-ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου, συνολικής ισχύος 6,8ΜW, στη θέση 'Άγιος Αθανάσιος-Άγιος Νικόλαος' των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλου και Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή παρατάθηκε με την Απόφαση ΑΠ 4184/806/7-4-2011 (ορθή επανάληψη στις 14-4-2011) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΔΤΕ δια της ΔΙΣΑ Πελοποννήσου).
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 20/03/2013
Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθμ. 8351/1549/24-3-2009 άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6.8 MW, στη θέση 'Άγιος Νικόλαος' του Δήμου Πύλου Νέστορος Νομού Μεσσηνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 14/04/2011
Παράταση χρόνου ισχύος της υπ' αριθμ. 8351/1549/24-3-2009 άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6.8 MW, στη θέση 'Άγιος Νικόλαος' του Δήμου Πύλου Νέστορος Νομού Μεσσηνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/04/2011