Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00243
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.75
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΑΡΙ / ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 592/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.583/3793/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00243) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6,75 MW, στη θέση «ΠΥΡΓΑΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.8293/952/17-9-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αρ.οικ.3684/117-05 και αρ.6819/14-11-06 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,65 MW της εταιρείας ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ'' στη θέση «Πυργάρι Ι» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, με μείωση ισχύος στα 6,75 MW και ενσωμάτωση των συνοδών έργων.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2013
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4 MWp, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Πυργάρι» της Τοπικής Κοινότητας Κοσκίνων, της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.583/3793/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00243), τηςεταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/01/2012