Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00255
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.95
Θέση/Δήμος: ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ / ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ,ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 594/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.269/3237/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00255) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5,95 MW, στη θέση «Επανωσήφης», των Δημοτικών Ενοτήτων Νικ. Καζαντζάκη - Τεμένους, των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων και Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ03ΦΙΔΞ-ΝΒΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,95 MW, στη θέση
ΑΔΑ: 79ΤΨΟΡ1Θ-Ξ4Δ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/09/2016
Περίληψη παράτασης άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α/Π), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Α.Ε.Ε.», ισχύος 5,95ΜW, στη θέση «Επανωσήφη» Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών - Αστερουσίων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης,
ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΡ1Θ-ΔΕΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 30/12/2013
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α/Π), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Α.Ε.Ε.», ισχύος 5,95ΜW, στη θέση «Επανωσήφη» Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών - Αστερουσίων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τον τύπο των ανεμογεννητριών και την συνολικά εγκατεστημένη ισχύ.
ΑΔΑ: ΒΕΙΕΟΡ1Θ-ΑΥΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Αλλαγή τύπου μηχανής και μείωση ισχύος του έργου: «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 6,3MW» στη Θέση «Επανωσήφης», Δ. Αρχανών - Αστερουσίων ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΡ1Θ-ΗΑΛ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.269/3237/27.12.2001 (Α -00255) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3MW, στη θέση «Επανωσήφης» των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκου Καζαντζάκη και Τεμένους, των Δήμων Αρχανών- Αστερουσίων και Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4Γ5ΙΔΞ-4ΚΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «Ελληνική Ενεργκικοντόρ Α.Ε.- Επανωσήφης 1 Α.Ε.Ε» άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου, συνολικής ισχύος 6,3 ΜW στη θέση «Επανωσήφης», του Δήμου Ν. Καζαντζάκη, Νομού Ηρακλείου.
ΑΔΑ: 4Ι0ΒΕΧ-81
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/11/2010