Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00036
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 178/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.419/3499/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00036) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,6 MW, στη θέση «Ροδόκλινα», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 78Ε0ΙΔΞ-ΡΥΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016