Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00258
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 630/2018 για τη δεύτερη παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.226/3143/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00258) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Κοντορράχη», της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: ΨΣΚΤΙΔΞ-ΩΞ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 681/2017 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.226/3143/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00258) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Κοντορράχη», της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: Ψ9Ι1ΙΔΞ-ΤΘΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 18,9 MW, στις θέσεις ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ & ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ, Δήμου Μονεμβασιάς, Νομού Λακωνίας».
ΑΔΑ: Β42Χ0-ΙΨΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2012