Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00263
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.70
Θέση/Δήμος: ΧΥΛΟΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 600/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.580/3791/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00263) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 11,7 MW, στη θέση «Χυλός», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Περίληψης άδειας λειτουργίας Αιολικού σταθμού ισχύος 11,7MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Χυλός», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 12/06/2014
«Περίληψης Ανανέωσης της χορηγηθείσας με Α.Π.3832/Φ.Α.26/12.08.2009 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 11,7 MW, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην Χυλός» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π. Ε. Έβρου».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/03/2014
Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/07/2012
Σχέδιο Περίληψης Παράτασης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 02/02/2012
Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθ. 2832/24-07-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας, - ως προς τις θέσεις των Α/Γ και του κτιρίου ελέγχου - για την ίδρυση και λειτουργία του αιολικού πάρκου (Α/Π) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΧΥΛΟΣ» του Δ. Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/01/2012