Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00266
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 26.00
Θέση/Δήμος: ΔΙΔΥΜΟΣ ΛΟΦΟΣ/ ΔΙΧΑΛΟ / ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 604/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.573/3784/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-266) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 26 MW, στη θέση «Δίδυμος Λόφος - Δίχαλο», της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Ανανέωση της υπ’ αριθμό 125759/20-12-2004 ΚΥΑ της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διασυνδετική γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV και Υποσταθμός (Υ/Σ) για τη σύνδεση του αιολικού πάρκου στη θέση «ΔΙΔΥΜΟΣ ΛΟΦΟΣ – ΔΙΧΑΛΟ», Ν. Ροδόπης
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 11/11/2015
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφισταμένου έργου 'Αιολικό πάρκο στη θέση «Δίδυμος Λόφος – Δίχαλο» ισχύος 26 ΜW ' που βρίσκεται επί των κορυφογραμμών στις θέσεις «Δίδυμος Λόφος – Δίχαλο» των δήμων Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης και Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου, αντίστοιχα, με κύριο του έργου την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 28/11/2013
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφισταμένου έργου 'Αιολικό πάρκο στη θέση «Δίδυμος Λόφος - Δίχαλο» ισχύος 26 MW ' που βρίσκεται επί των κορυφογραμμών στις θέσεις «Δίδυμος Λόφος - Δίχαλο» των δήμων Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης και Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου, αντίστοιχα, με κύριο του έργου την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 28/11/2013
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση διάρκειας ισχύος και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26MW, στη θέση «Δίδυμος Λόφος - Δίχαλο», Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου και Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/11/2013