Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00037
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.28
Θέση/Δήμος: ΤΡΕΙΣ ΜΥΛΟΙ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 849/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2219/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.420/3500/18.06.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00037) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΔΑ: Ψ40ΤΙΔΞ-ΕΦΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 05/11/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 174/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.420/3500/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00037) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,28 MW, στη θέση «Τρείς Μύλοι», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ2Ρ6ΙΔΞ-5ΘΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016