Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00267
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.90
Θέση/Δήμος: ΓΚΡΟΠΕΣ/ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 837/2018 για τη δεύτερη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.128/3006/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 18,9 MW, στη θέση «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 620/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.128/3006/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 18,9 MW, στη θέση «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, ισχύος 18,9 ΜW, στη θέση “Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη”, των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβάσιας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/02/2017
Θέμα Ανάκληση της υπ' αρ. 199088/10.05.11 Απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η υπ' αρ. 133877/23.12.10 Απόφαση για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμων Ζάρακα και Μολάων), Νομού Λακωνίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/10/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.128/3006/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ –00267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 18,9MW στη θέση «Γκρόπες – Ράχη – Γκιώνη» του Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμος Ζάρακα), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2011
Ανάκληση της υπ. αρ. 133877/23.12.10 Απόφασης για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμων Ζάρακα και Μολάων, Νομού Λακωνίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 11/05/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμων Ζάρακα και Μολάων, Νομού Λακωνίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/12/2010