Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00268
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ ΑΙΣΥΜΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 621/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00268) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4 MW, στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις(Π.Π.Δ.)-έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» ισχύος 4,0MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», στην θέση «Κορυφούλα», της Δ.Ε. Αισύμης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 24/06/2016
Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00268) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4 MW στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/08/2015
Περίληψη Ανανέωσης και Τροποποίησης της με Α.Π.οικ. 10456 /Φ.Α.54 /08.05.2013 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 4,0 MW, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. “ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Κορυφούλα», του οικισμού Αισύμης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου, ως προς την αλλαγή του τύπου των ανεμογεννητριών και του τύπου διασύνδεσης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/06/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00268), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/7110/25.05.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 426/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 07/05/2015
Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», στη θέση «Κορυφούλα», του οικισμού Αισύμης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/05/2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 (ΑΔ- 00268) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.318/7110/25.05.2006 απόφαση του ΥΠΑΝ, για αιολικό σταθμό ισχύος 4,25 MW στη θέση «Κορυφούλα Αισύμης», της Δημοτικής ΕνότηταςΑλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων-τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Ι-5173/2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορίας Β(ομάδα10,α/α 1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 MW της «ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» στην περιοχή «ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ» Δ.Δ. Αισύμης του Δήμου Αλεξ/πολης του Ν. Έβρου, εντός περιοχής δικτύου NATURA 2000- SPA(ΖΕΠ) με κωδικό GR 1110009 ΝΟΤΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/03/2012
Διαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4 MW της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Κορυφούλα Αισύμης του Δ. Αλεξ/πολης στο Ν. Έβρου, εντός της περιοχής «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου» του Δικτύου Νatura 2000.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/03/2011