Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00269
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 25.50
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ ΛΥΚΟΥ/ΦΡΑΣΟΥΡΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 606/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.174/3081/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00269) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 25,5 MW, στη θέση «Ράχη Λύκου-Φράσουρι», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 65ΤΑΙΔΞ-530
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,5 MWp, προϋπολογισμού 25.403.431 €, στη θέση «Ράχη Λύκου – Ράχη Φράσουρι» της Δ.Ε Πλαταιών του Δήμου Θηβών, Π.Ε Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.»
ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ10-Ε24
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/09/2012
Παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 25,50 MW, της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη θέση «Ράχη Λύκου – Φράσουρι» της Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβών της Π.Ε. Βοιωτίας'
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡ10-Ψ9Ξ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Τροποποίηση της αριθμ. 2295/09-07-2010 απόφασής μας περί ''Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης του αιολικού σταθμού στη θέση ''Ράχη Λύκου – Φράσουρι'' του Δήμου Πλαταιών με την γραμμή μεταφοράς της ΔΕΗ ¨ΔΙΣΤΟΜΟ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ¨στη θέση «Κιάφα – Σούρι» του Δήμου Ερυθρών Ν. Αττικής .''
ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΑ-ΚΑ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2010