Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00272
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.35
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΡΛΑ/ΚΟΡΔΕΛΙΖΑ ΚΟΥΠΙΩΝ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 928/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00721/10.2.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.522/3629/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00272) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 9,35 MW, και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,25 MW, στη θέση «Τούρλα - Κορδέλιζα»,
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 607/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.522/3629/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00272) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 9,35 MW, και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,25 MW, στη θέση «Τούρλα - Κορδέλιζα», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. άδειας επέκτασης από 8,25 MW σε 9,35 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Τούρλα - Κορδέλιζα» του Δήμου Μονεμβασιάς (πρώην Δήμου Μολάων ) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 31/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2909/17-10-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3412/3-2-05, 3778/11-10-06, 5486/13-1-2010 & 1821/3-6-2010 όμοιες αποφάσεις για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 8,25 MW και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,35 MW (11Χ0,85 MW) στην θέση «Τούρλα – Κορδέλιζα» του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας και την κατασκευή των συνοδών έργων υποδομής
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/10/2010