Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00275
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.32
Θέση/Δήμος: ΚΙΜΙΝΑΣ - ΜΑΝΩΛΑΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΑ) / ΘΗΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1193/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά) της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 05/12/2018
Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 1,8 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,32 ΜW, της εταιρείας « Αιολική Θήρας Α.Ε.», στην θέση «Κιμινάς - Μανωλάς » (Εκκλησία Χριστού Μανωλά), της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας , της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/10/2017
Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/10/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 622/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά) της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 36/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά) της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00275), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.302/16746/26.09.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ' αριθμ. 72/2012 απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/04/2014
Υπαγωγή σε ΠΠΔ αιολικού πάρκου ισχύος 1,32 MW, στη θέση 'ΚΙΜΙΝΑΣ – ΜΑΝΩΛΑΣ΄΄ της Δ. Κ. Θηρασίας του Δήμου Θήρας (νήσου Θηρασιάς), Νομού Κυκλάδων της Π.Ε. Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 17/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ /Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Κιμινάς – Μανωλάς» (Εκκλησία Χριστού Μανωλά), της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της νήσου Θηρασιάς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/02/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑB- 00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Αγία Φανερωμένη- Λούροι» του Δήμου Θήρας, του Νομού Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης εγκατάστασης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/12/2011
Αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 (ΑΔ-00275) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,32 ΜW στη θέση «Αγία Φανερωμένη - Λούροι» του dήμου Θήρας της νήσου Θήρας του Νομού Κυκλάδων, της εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2010