Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 1ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00283
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 1ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.50
Θέση/Δήμος: ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 1ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 26/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.266/3234 π.έ/24.01.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00283) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Παραλία Ζάρακες», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΖΑΡΑΚΕΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. – ΖΑΡΑΚΕΣ 1 Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Ω0Ζ7ΙΔΞ-ΩΞΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 20/01/2017
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 2,5 MW στη θέση «Παραλία Ζαράκων» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας' & τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο της, από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.& ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ Ι Ε.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. - ΖΑΡΑΚΕΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»'.
ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΡ10-96
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 12/05/2011
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 2,5 MW στη θέση «Παραλία Ζαράκων» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας' & τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο της, από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.& ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ Ι Ε.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.& ΣΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»'.
ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ10-ΖΗ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/03/2011