Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00038
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΒΑΛΟΙ/ΜΕΓ. ΜΟΥΡΙ/ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 410/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 184/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.013/2361/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00038) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Βουβάλοι – Μεγάλο Μούρι – Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 184/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.013/2361/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00038) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Βουβάλοι – Μεγάλο Μούρι – Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 284/17-2-2011 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ» στη θέση Βουβάλοι-Μεγάλο Πουρί-Πλατύβολα Κρυών του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/04/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 284/17-2-2011 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ» στη θέση Βουβάλοι-Μεγάλο Πουρί-Πλατύβολα Κρυών του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Επέκτασης Αιολικού Πάρκου ισχύος 11,2 MW (22ανεμογενητριες (υφιστάμενες 20Χ500ΚW+επέκταση 2Χ600ΚW) στη θέση 'Πλατύβολα Κρυών' του Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ.»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/02/2011