Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00288
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.20
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ ΛΟΥΤΣA - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 927/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-720/10.2.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.515/3620 π.έ./24.01.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00288) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΔΑ: 9ΨΑΦΙΔΞ-2ΚΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 25/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 27/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.515/3620 π.έ./24.01.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00288) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Ράχη Λούτσα – Ράχη Γκιώνη», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 72ΙΦΙΔΞ-6ΨΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 20/01/2017
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε. άδειας επέκτασης από 9 MW σε 10,2 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Ράχη Λούτσα – Ράχη Γκιώνη» του Δήμου Μονεμβασιάς (πρώην Δήμου Μολάων ) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡ1Φ-ΙΧ8
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 31/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2910/17-10-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3412/3-2-05, 3778/11-10-06, 4516/22-1-08, 5433/13-1-2010 & 1845/3-6-2010 όμοιες αποφάσεις για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 MW και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW (12Χ0,85 MW) στην θέση «Ράχη Λούτσα» του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας και την κατασκευή των συνοδών έργων υποδομής
ΑΔΑ: 4ΙΞ6ΙΑΡ-Ο
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/10/2010