Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00290
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.10
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 835/2018 για τη δεύτερη παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 17,1 MW, στη θέση «Καλογεροβούνι-Πούλος», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ».
ΑΔΑ: ΩΑΘ0ΙΔΞ-ΦΕΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 623/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 17,1 MW, στη θέση «Καλογεροβούνι-Πούλος», των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: Ψ2ΥΨΙΔΞ-ΡΦΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, ισχύος 17,1 ΜW, στη θέση “Καλογεροβούνι - Πούλος”, των Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβάσιας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΩΛ384653Π8-ΕΨΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/02/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 Απόφαση ΥΠΑΝ, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.132/22270/22.12.2003, Δ6/Φ17.132/15233/ 24.09.2004, Δ6/Φ17.132/16449/01.12.2008 Αποφάσεις ΥΠΑΝ, και τις υπ’ αριθμ. 289/2009 και 859/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 721ΤΙΔΞ-Α1Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 27/12/2016
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ –00290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 17,1MW στη θέση «Καλογεροβούνι» του Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμος Ζάρακα), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
ΑΔΑ: 4ΑΣΡΙΔΞ-ΜΟΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2011
Ανάκληση της υπ. αρ. 133877/23.12.10 Απόφασης για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμων Ζάρακα και Μολάων, Νομού Λακωνίας».
ΑΔΑ: 4ΑΘΚ0-Ι
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 11/05/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμων Ζάρακα και Μολάων, Νομού Λακωνίας».
ΑΔΑ: 4ΙΙΚ0-0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/12/2010