Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00291
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΑΚΡΩΤΗΡΙ/ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ / ΣΙΦΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1110/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.370/οικ.1081/24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00291) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Ακρωτήρι-Τραγουδιστής», της Δημοτικής Ενότητας Σίφνου, του Δήμου Σίφνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 09/11/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 624/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.370/οικ.1081/24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00291) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Ακρωτήρι-Τραγουδιστής», της Δημοτικής Ενότητας Σίφνου, του Δήμου Σίφνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. Δ.Π. 2000/27-09-2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ε.Π.Ο.), Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. Δ.Π. 5152/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ε.Π.Ο.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 1,2MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ, Ν. ΣΙΦΝΟΥ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Η. Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 31/08/2011