Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00293
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΓΚΡΙΜΠΟΒΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ / ΖΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/ 3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540 /24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ' αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, (ΑΔ-00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΙΔΞ-ΕΜΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 266/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ Φ20.012/3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και '6/Φ20.142/οικ16540/24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με τις υπ'αριθμ. 1933/2010 και 897/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, (ΑΔ-00293) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 12,44 MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
ΑΔΑ: ΒΕΖΑΙΔΞ-37Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 897/2011 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3362π.ε./24.01.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.128/18257π.ε./28.05.2003 και Δ6/Φ20.142/οικ16540/24.09.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ' αριθμ. 1933/2010 Απόφαση ΡΑΕ, για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 9,7MW στη θέση «Γκρίμποβο επί του ποταμού Καλαμά» του Δήμου Ζίτσας (πρώην Δήμος Μολοσσών), του Νομού Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΙΔΞ-8ΗΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2011