Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00294
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.50
Θέση/Δήμος: ΔΑΦΝΟΖΩΝΑΡΑ/ΣΑΝΙΔΙ ΠΟΤ. ΑΧΕΛΩΟΥ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 262/2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/3355π.έ./24.01.2002, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00294), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/18173π.έ./11.02.2003 και Δ6/Φ20.014.135/οικ.16547/24.09.2004 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 8,5 MWe στη θέση «Δαφνοζωνάρα - Σανίδι», της Δημοτικής Ενότητας Ίναχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Αγράφων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/05/2014