Στοιχεία σταθμού ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Τ ΑΔΕΛ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00301
Εταιρεία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Τ ΑΔΕΛ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.50
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΑ/ΚΡΑΤΗΓΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Τ ΑΔΕΛ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 636/2018 για τη δεύτερη παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.262/3202π.ε./15.03.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00301) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ» με δ.τ. «ΑΔΕΛ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 678/2017 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.262/3202π.ε./15.03.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00301) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ» με δ.τ. «ΑΔΕΛ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενο Αιολικό πάρκο Μυτιλήνης στη θέση «Κουτσουμπάρα» ισχύος 0,825MW και επέκτασή του κατά 2,5MW στη θέση «Μακριά Ράχη» της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 16/02/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.262/3202 π.ε./15.03.2002 (ΑΔ-00301) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 2,5MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, της ΠεριφερειακήςΕνότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 31/05/2012