Στοιχεία σταθμού ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00002
Εταιρεία: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.83
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΠΛΙΤΣΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με Α.Π. 83629/22-05-2021 Ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,83 MWe, στη θέση «Τουπλίτσα» του χειμάρρου «Μπιτσκία» της Κοιν. Προμάχων, Δ.Ε. Αριδαίας, Δήμου Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας, με φορέα διαχείρισης την εταιρεία «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. Γ. Α.Ε.», ως προς την διάρκεια ισχύος της (Φ16/06).
ΑΔΑ: 6ΕΨ1ΟΡ1Υ-846
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/05/2023