Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00039
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΙΛΙΔΑ/ΒΕΛΗΡΑΣ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 411/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 186/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.016/2362/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00039) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Αγριλίδα - Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 186/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.016/2362/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00039) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Αγριλίδα - Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1736/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ» στη θέση Αγριλίδα-Βεληράς του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1736/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (20 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ» στη θέση Αγριλίδα-Βεληράς του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012