Στοιχεία σταθμού ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00309
Εταιρεία: ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.26
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ/ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΜΟΥΣΗ / ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3411π.έ./15.03.2002 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Δ6/Φ20.012/13913/19.09.2002, Δ6/Φ20.151/12534/22.12.2003 και Δ6/Φ20.151/12534/1.9.2006 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00309) για μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 2,255MWe στη θέση «ρέμα Βουρκοπόταμος», Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3411π.έ./15.03.2002 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Δ6/Φ20.012/13913/19.09.2002, Δ6/Φ20.151/12534/22.12.2003 και Δ6/Φ20.151/12534/1.9.2006 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00309) για μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 2,255MWe στη θέση «ρέμα Βουρκοπόταμος», Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/11/2013