Στοιχεία σταθμού ABC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00311
Εταιρεία: ABC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.74
Θέση/Δήμος: ΜΕΛΙΔΟΝΙ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ / ΒΟΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ABC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 287/2013 σχετικά με την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ20.017/οικ.3670/15.03.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ20.226/οικ.8605/12.05.2005 Απόφαση και όπως έχει μεταβιβασθεί με την υπ. αριθμ. 1093/2011 Απόφαση ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00311) από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,74 MW στη θέση «Μελιδόνι» της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΙΔΞ-ΓΒΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/06/2013
Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ20.017/οικ.3670/15.03.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ20.226/οικ.8605/12.05.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,74 MW στη θέση «ΜΕΛΙΔΟΝΙ», του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Νεάπολης), του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α8ΩΙΔΞ-ΩΦ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/09/2011